NEWS

ANRE a avizat plata a 10,6 miliarde lei către furnizorii de energie

ANRE a avizat plata a 106 miliarde lei către furnizorii de energie
sursa: digi24.ro

ANRE a avizat plata a 10,6 miliarde lei către furnizorii de energie. Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE) anunță că suma totală verificată și transmisă spre decontare Ministerului Energiei pentru furnizorii de electricitate și gaze naturale a depășit 10,6 miliarde de lei.

Având în vedere activitatea desfășurată în cadrul ANRE cu privire la colectarea, verificarea datelor, întocmirea fișelor de analiză și determinarea sumelor ce se cuvin furnizorilor de energie electrică și gaze naturale, transmise spre decontare de la bugetul statului prin intermediul bugetului Ministerului Energiei, respectiv prin bugetul Ministerului Muncii – ANPIS, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.118/2021, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada noiembrie 2021 – martie 2022, și pentru perioada aprilie 2022 – martie 2023, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.27/2022, cu modificările și completările ulterioare, situația cererilor de decontare se prezintă astfel:

OUG 118/2021 (noiembrie 2021 – martie 2022)

– număr total societăți care au depus cereri: 80,

– număr total cereri depuse: 345,

– număr total cereri aprobate: 288,

– număr total cereri neeligibile: 55,

– suma transmisă către ME: 2.412.026.173,21 RON,

– valoare totală cereri neeligibile: 10.243.419,53 RON,

– valoare totală solicitată: 2.422.269.592,74 RON.

OUG 27/2022 ( aprilie 2022 – martie 2023):

– număr total societăți care au depus cereri: 89

– număr total cereri depuse: 775

– număr total cereri aprobate, clienți casnici: 243

– număr total cereri aprobate, clienți noncasnici: 385

– număr total cereri aprobate, clienți casnici și noncasnici: 628

– număr total cereri neeligibile, clienți casnici: 13

– număr total cereri neeligibile, clienți noncasnici: 0

– suma transmisă către ME, clienți noncasnici: 5.032.561.503,74 RON

– suma transmisă către ANPIS, clienți casnici: 3.248.713.924,80 RON

– suma transmisă total, clienți casnici și noncasnici: 8.281.275.428,54 RON”, arată ANRE.

La momentul informării se află în analiză 134 de cereri depuse în vederea decontării. Acestea se află în diferite stadii de analiză, iar pe măsură ce operatorii încarcă datele și documentele justificative solicitate de către experții alocați, verificarea și determinarea acestora se va realiza cu maximă operativitate. Totalul general al schemelor de sprijin este 10.640.545.021,28 lei.