NEWS

Eşalonarea la plată a facturii la curent. Vezi care sunt criteriile

Eşalonarea la plată a facturii la curent. Vezi care sunt criteriile

Eşalonarea la plată a facturii la curent. Vezi care sunt criteriile. Noul regulament aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), introduce o serie de beneficii, printre cele mai importante fiind faptul că furnizorul are obligaţia să eşaloneze la plată sumele datorate de către client, în cazul emiterii facturii cu întârziere, pe o perioadă cel puţin egală cu perioada de facturare.

Clientul vulnerabil are dreptul să beneficieze de eşalonarea la plată a facturii curente, fără penalităţi, la cerere, pe o perioadă de minimum 3 luni sau convenită de părţi. De asemenea, clientul final are dreptul să i se notifice în mod corespunzător orice intenţie de modificare a condiţiilor/clauzelor contractuale.

Clientul final are dreptul să fie informat cu privire la consumul real de energie electrică şi la costurile reale, suficient de frecvent, astfel încât să aibă posibilitatea să îşi regularizeze propriul consum de energie electrică.

Pentru o mai bună înţelegere a facturii la energie electrică, clienţii finali vor primi şi o anexă care va cuprinde, obligatoriu, o serie de informaţii utile. Cele mai relevante dintre acestea se referă, printre altele, la comparaţii între consumul actual de energie electrică al clientului şi consumul clientului pentru aceeaşi perioadă a anului anterior, sub formă grafică.

În cazul în care facturile au la bază consumul real sau o citire de la distanţă de către operatorul de distribuţie

Informaţiile se referă şi la comparaţii cu un client mediu de energie, din aceeaşi categorie de consum, în cazul în care facturile au la bază consumul real sau o citire de la distanţă de către operatorul de distribuţie. Se vor regăsi date cumulative cel puţin pentru ultimii trei ani sau pentru perioada calculată de la începutul contractului de furnizare a energiei electrice, dacă aceasta din urmă este mai mică, în cazul în care clientul final dispune de un contor care permite citirea de la distanţă de către operatorul de distribuţie.

„Datele trebuie să corespundă intervalelor pentru care au fost emise informaţiile de facturare frecvente”, se mai precizează în document.

Potrivit ANRE, se vor regăsi informaţii privind drepturile clientului în ceea ce priveşte soluţionarea alternativă a disputelor, inclusiv datele de contact ale entităţii responsabile.

Prevederile noului regulament se aplică atât clienţilor finali şi furnizorilor de energie electrică, cât şi operatorilor de distribuţie a energiei electrice şi operatorului de transport şi de sistem.