NEWS

Ministerului Educației propune sancțiuni în școli, interzicerea telefoanelor și cursuri online. Noul Statut al elevului.

Ministerului Educației propune sancțiuni în școli interzicerea telefoanelor și cursuri online. Noul Statut al elevului.
Sursă foto: yourlivingcity.com

Două documente propuse de Ministerul Educației propun interzicerea telefoanelor în școli, precum și alte sancțiuni pentru elevi. În plus, în condiții excepționale, cursurile se vor putea face și online. 

Sancțiuni în școli și interzicerea telefoanelor mobile

Ministerul Educaţiei a lansat în consultare publică, miercuri, două proiecte importante pentru sistemul de învăţământ preuniversitar: Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP) şi Statutul elevului.

Documentele prevăd mai multe modificări, între care faptul că se pot face cursuri online, în condiţii excepţionale, iar documentele importante ale şcolii pot fi păstrate în format digital. Alte prevederi se referă la notele la purtare, urmând a exista câte una la finalul fiecărui modul.

”Faţă de documentele în vigoare, proiectele supuse consultării publice conţin modificări impuse de punerea în acord cu prevederile Legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, precum şi modificări care au scopul de a îmbunătăţi aspecte privind activităţile specifice din unităţile de învăţământ”, a anunţat, miercuri, Ministerul Educaţiei.

Noi regulamente în școli

În ceea ce priveşte Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, principalele reglementări/modificări vizează:

 • Continuarea procesului de digitalizare şi valorificarea oportunităţilor pe care le oferă instrumentele digitale prin:
 • menţinerea posibilităţii suspendării cursurilor cu prezenţă fizică în situaţii excepţionale, cu introducerea clară a prevederii conform căreia, în aceste situaţii, activitatea se poate desfăşura în format online sau hibrid;
 • introducerea posibilităţii ca şedinţele consiliului de administraţie/ale consiliului profesoral să se poată desfăşura în format hibrid sau online, fără condiţionare de existenţa unor situaţii excepţionale;
 • introducerea posibilităţii ca, în funcţie de resursele existente la nivelul unităţii de învăţământ, documentele manageriale, precum şi alte documente elaborate de comisiile constituite la nivelul unităţii de învăţământ să fie stocate în format digital
 • Integrarea feedbackului primit în discuţiile cu directorii prin:introducerea prevederii conform căreia, la finalul fiecărui interval de cursuri/modul de învăţare, se acordă câte o notă/un calificativ la purtare, prin care sunt evaluate  comportamentul elevului, precum şi respectarea de către acesta a reglementărilor adoptate de unitatea de învăţământ;
 • Media la purtare rezultată la finalul anului şcolar ca medie a notelor acordate pentru fiecare interval de învăţare se diminuează în mod corespunzător, în cazul elevilor care au înregistrat un număr de absenţe nemotivate, conform prevederilor în vigoare.

Mai multă transparență și comunicare

Mai multă transparenţă şi îmbunătăţirea comunicării dintre şcoală şi beneficiarii direcţi şi indirecţi ai educaţiei prin:introducerea obligativităţii ca formaţiunile de studiu să se constituie prin distribuţia aleatorie a elevilor, acolo unde există mai multe clase pe an de studiu, conform procedurii în vigoare;

 • introducerea prevederii conform căreia, în funcţiile de director rămase vacante, conducerea este asigurată de un cadru didactic numit prin decizia inspectorului şcolar general după consultarea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ;
 • introducerea interdicţiei ca personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar să desfăşoare activităţi de pregătire suplimentară contra cost cu elevii de la clasele la care este încadrat;
 • introducerea prevederii conform căreia unităţile de învăţământ preuniversitar şi unităţile de educaţie extraşcolară vor publica pe site-urile proprii şi prin orice altă formă de comunicare publică de care dispun autorizaţia de securitate la incendiu, precum şi  autorizaţia sanitară de funcţionare sau, în cazul în care aceste autorizaţii nu sunt deţinute de către şcoală, vor informa în acest sens.
 • introducerea prevederii prin care, pentru a asigura legătura părinţilor copiilor cu unitatea de învăţământ, la nivelul unităţii de învăţământ se va decide un program flexibil al compartimentului Secretariat, astfel încât să se asigure comunicarea cu părinţii în intervalul orar 8.00-9.00, respectiv 16.00-18.00, cel puţin două zile pe săptămână.

Îmbunătăţirea accesului la educaţie

 • prin introducerea prevederii prin care unităţile de învăţământ preuniversitar au obligaţia de a înscrie persoanele care nu deţin un cod numeric personal. Proiectul de ROFUIP conţine, ca anexă, normele metodologice pentru înmatricularea persoanelor care nu deţin un cod numeric personal.
 • prin introducerea prevederii prin care, la cererea părintelui elevului care nu a fost înscris în sistemul de învăţământ din România în ultimii doi ani, inspectoratul şcolar organizează grupe de acomodare, ce au ca obiectiv sprijinirea elevului în dobândirea unui nivel corespunzător de limbă română şi în recuperarea decalajelor de orice fel, precum şi în integrarea în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, prin activităţi extraşcolare.

Mai mult sprijin pentru orientare şcolară/în carieră prin introducerea prevederii conform căreia, la finalizarea învăţământului gimnazial şi liceal, profesorul consilier şcolar şi dirigintele vor emite, pentru fiecare elev, câte o recomandare de încadrare într-o formă de învăţământ de nivel superior, având caracter de orientare şcolară şi, în cazul absolvenţilor de învăţământ liceal, posibilitatea emiterii unei recomandări sub forma unei orientări vocaţionale de încadrare pe piaţa forţei de muncă. Recomandările sunt consultative.

Încurajarea şcolilor să deruleze proiecte europene, prin introducerea prevederii conform căreia, în unităţile de învăţământ preuniversitar în care se derulează mai mult de trei programe ale UE în domeniul educaţiei, directorul să poată numi, după consultarea consiliului profesoral, un cadru didactic coordonator pentru proiecte educaţionale europene.
În acelaşi timp, au fost introduse:

Precizări privind încadrarea elevilor în situaţie de abandon şcolar/risc de abandon şcolar;

Prevederi privind protejarea dreptului la educaţie şi combaterea abandonului şcolar al elevelor gravide/elevilor părinţi, precum posibilitatea, pentru aceştia, de a beneficia, pe perioada de îngrijire a copilului, de rezervarea locului în unitatea de învăţământ în care sunt şcolarizaţi, la solicitarea părintelui sau a elevilor majori.

Ce prevede statutul elevului

În ceea ce priveşte Statutul elevului, principalele reglementări/modificări vizează:

 • Menţinerea interdicţiei în privinţa folosirii, de către elevi, a telefoanelor mobile/a altor echipamente de comunicaţii electronice, în timpul orelor de curs, cu excepţia utilizării acestora în scop educativ, cu acordul cadrului didactic.
 • Pentru corelare cu art. 106 (7) din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, se introduce prevederea conform căreia nerespectarea interdicţiei menţionate anterior  poate duce la preluarea echipamentului de către personalul unităţii de învăţământ, în vederea restituirii lui la finalizarea orelor de curs din ziua respectivă, în mod obligatoriu, către părinţi sau elevii majori, după caz, conform regulamentului intern al unităţii de învăţământ. Prevederile nu se aplică echipamentelor pe care elevii cu CES sunt autorizaţi să le folosească.
 • Introducerea dreptului elevilor de a beneficia de planuri individualizate de învăţare şi de o recomandare de încadrare într-o formă de învăţământ de nivel superior, emisă de profesorul consilier şcolar şi de profesorul diriginte, având caracter de orientare şcolară.
 • Introducerea prevederii conform căreia, pentru elevii din învăţământul gimnazial şi liceal, la fiecare 40 de absenţe nemotivate pe an şcolar din totalul orelor de studiu sau la 20% absenţe nejustificate din numărul de ore pe an şcolar la o disciplină de studiu/modul de specialitate, va fi scăzută media anuală la purtare cu câte un punct.
 • Menţinerea prevederii conform căreia este interzisă folosirea absenţei ca mijloc de coerciţie.

Sancțiuni în școli

Se mai prevede introducerea, pentru punerea în acord cu prevederile Legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, a sancţiunilor:

 • observaţie individuală;
 • mustrare scrisă;
 • retragerea temporară sau pe durata întregului an şcolar a burselor de care beneficiază elevul;
 • mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ;
 • suspendarea elevului pe o durată limitată de timp, conform legii;
 • preavizul de exmatriculare;
 • exmatricularea cu drept de reînscriere în anul şcolar următor în aceeaşi unitate de învăţământ, conform legii;
 • exmatricularea cu drept de reînscriere în anul şcolar următor în altă unitate de învăţământ, conform legii;
 • exmatricularea fără drept de reînscriere pentru elevii din învăţământul postliceal.

Elevii sancţionaţi cu suspendare, preaviz de exmatriculare sau exmatriculare cu drept de reînscriere beneficiază de consiliere şcolară, intervenţie psihologică şi psihoterapie, precum şi de activităţi remediale.

A fost menţinut dreptul elevilor de a contesta sancţiunile. În situaţia în care, ca urmare a soluţionării contestaţiei care a fost însoţită şi de scăderea notei la purtare, sancţiunea este modificată sau anulată, se poate modifica, respectiv anula şi decizia de scădere a notei la purtare.

Elena Șerban nu s-ar vedea făcând altceva decât presă. După ce a studiat Mass Media și Publicitate la SNSPA, a mers direct către televiziune în 2003. A fost, pe rând, reporter, redactor, productor ... vezi toate articolele
Parteneri
Un pacient a primit biscuiți cu viermi la Spitalul Fundeni din București: „O să îmi comand ceva să mănânc”. Ce spune unitatea medicală
Un pacient a primit biscuiți cu viermi la Spitalul Fundeni din București: „O să îmi...
Anunțul momentului pentru românii care vor să-și pună panouri fotovoltaice. Primești bani și pentru acest dispozitiv
Anunțul momentului pentru românii care vor să-și pună panouri fotovoltaice. Primești bani și pentru acest...
Topul liceelor în funcţie de ultima medie de admitere
Topul liceelor în funcţie de ultima medie de admitere
Zodiile care își vor schimba complet viața până la finalul anului. Bani din moșteniri, bogății cum n-au mai văzut și fericire mare pentru 5 nativi
Zodiile care își vor schimba complet viața până la finalul anului. Bani din moșteniri, bogății...
Ea este soția profesorului cu fustă de la Universitatea din București. Bridget și Andrei Nae sunt căsătoriți de ani buni
Ea este soția profesorului cu fustă de la Universitatea din București. Bridget și Andrei Nae...
Ei sunt românii care pot primii 40.000 de euro de la stat. Fondurile sunt nerambursabile, trebuie sa respecți o singură condiție simplă
Ei sunt românii care pot primii 40.000 de euro de la stat. Fondurile sunt nerambursabile,...
Criză la nivel global provocată de o eroare de funcţionare a mii de sisteme Microsoft. Bănci, posturi TV, companii aeriene cad unele după altele şi au operaţiunile blocate. Cine este responsabil
Criză la nivel global provocată de o eroare de funcţionare a mii de sisteme Microsoft....
Cine este femeia din Râmnicu Vâlcea care a reuşit să transforme un magazin deschis în anii '90 într-un imperiu cu 120 de magazine, fabrici şi afaceri de sute de milioane de lei
Cine este femeia din Râmnicu Vâlcea care a reuşit să transforme un magazin deschis în...
Apare un post de televiziune în România. A primit deja acordul CNA, când se va lansa
Apare un post de televiziune în România. A primit deja acordul CNA, când se va...
Statul află TOTUL despre tine. Apare al doilea CNP. Cine e obligat legal să îl dețină
Statul află TOTUL despre tine. Apare al doilea CNP. Cine e obligat legal să îl...
Averea ascunsă a Regelui Charles. Cât de bogat este monarhul
Averea ascunsă a Regelui Charles. Cât de bogat este monarhul
MApN despre noile atacuri ruseşti lângă graniţa României: două avioane F-16 au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situaţiei
MApN despre noile atacuri ruseşti lângă graniţa României: două avioane F-16 au fost ridicate de...
Alexandru Rafila a dat lovitura. Averea ministrului Sănătăţii a explodat după ce companiile unde avea sute de mii de lei investiţi au făcut spectacol pe bursă
Alexandru Rafila a dat lovitura. Averea ministrului Sănătăţii a explodat după ce companiile unde avea...
„Sunt unele luni în care nu îmi permit să am o relaţie. Şi nu câştig puţin”
„Sunt unele luni în care nu îmi permit să am o relaţie. Şi nu câştig...
Cât câștigă Nicoleta Voica la un eveniment. Tarif de lux pentru artistă
Cât câștigă Nicoleta Voica la un eveniment. Tarif de lux pentru artistă
Care este țara europeană cu cei mai mulți țigani? Nu, nu e România!
Care este țara europeană cu cei mai mulți țigani? Nu, nu e România!
Este bomba zilei! Rezultate admitere liceu 2024. Topul primelor 15 specializări în București
Este bomba zilei! Rezultate admitere liceu 2024. Topul primelor 15 specializări în București
Andreea Raicu a făcut furori la plajă, la 47 de ani. Cum a apărut vedeta în vacanța din Italia FOTO
Andreea Raicu a făcut furori la plajă, la 47 de ani. Cum a apărut vedeta...