Pensii 2022. Casa Națională de Pensii a făcut anunțul. Milioane de români sunt vizați direct

spot_img

Pensii 2022. Casa Națională de Pensii a făcut anunțul. Milioane de români sunt vizați direct. Recent s-a aflat cum cetățenii români pot să își calculeze singuri cu cât li se poate reduce vârsta de pensionare, în funcție de stagiul de cotizare realizat în condiții deosebite, grație unui tabel pus la dispoziție de Casa Națională de Pensii.

Pensii 2022. Casa Națională de Pensii a făcut anunțul. Milioane de români sunt vizați direct

Contribuabilii sistemului public de pensii sunt cei care datorează contribuţii de asigurări sociale şi sunt prevăzuţi, în mod expres, de Codul fiscal, respectiv:

a) persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, precum şi cele care realizează venituri ca urmare a desfăşurării unor activităţi independente;

b) persoanele juridice şi fizice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorilor.

Preşedintele Casei Naţionale de Pensii a declarat că inechităţile din sistemul de pensii, pe care România s-a angajat prin PNRR să le elimine, vin din faptul că în ambele legi anterioare modul de calcul a fost mult complicat inutil, iar acesta ar trebui, din punctul său de vedere, simplificat prin eliminarea stagiilor de cotizare, rămânând doar să se înmulţească valoarea punctului de pensie cu numărul anilor de contribuție.

„Părerea mea este ca ar trebui să se renunțe la aceste stagii de cotizare si sa se revină la o formula de calcul simpla, in care sa se aplice doar acel principiu al contributivitătii. Practic, acel numar de puncte, care sa fie același pentru toata lumea, înmulțit cu o valoare agreata, atunci vor dispărea inechitățile. Practic, noi asta facem acum, aducem acel număr de puncte, pe care nu il avem. Noi avem dosare in plata si de acum 30-40 de ani si nu exista aceste informații in aceste dosare. Daca le aveam, nu mai făceam acest proces de evaluare”, a spus Daniel Baciu la România TV.

Cum se poate completă stagiul de cotizare

Sunt contribuabili ai sistemului public de pensii şi persoanele fizice care sunt asigurate în baza contractului deasigurare socială încheiat conform Legii nr. 263/2010, care prevede că orice persoană se poate asigura în sistemul public de pensii în baza unui contract de asigurare socială, în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă şi, după caz, în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie. Acest contract de asigurare socială (asigurare facultative) se încheie în formă scrisă şi produce efecte de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii, potrivit informațiilor de la Casa Națională de Pensii.

Contractul de asigurare socială se încheie, în formă scrisă, între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procură specială şi casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei. Contractul de asigurare socială produce efecte de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii.

Începând cu data de 1 aprilie 2018, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, care nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Nu mai este reglementat plafon maxim al venitului lunar asigurat.

Contribuţia de asigurări sociale se datorează de la data încheierii contractului de asigurare socială, în aceeaşi cotă prevăzută de Codul fiscal pentru persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, respectiv 25%.

Plata contribuţiei de asigurări sociale se face lunar

Plata contribuţiei de asigurări sociale se face lunar de către persoanele asigurate sau, în numele lor, de către orice altă persoană, în contul casei teritoriale de pensii cu care a fost încheiat contractul de asigurare socială.

Plata contribuţiei de asigurări sociale se poate face şi anticipat, pe o perioadă de cel mult 12 luni. Termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale este până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.

Plata cu întârziere a contribuţiei de asigurări sociale generează obligaţia de plată a unor dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform reglementărilor legale în materie.

Ce se întâmplă dacă nu se plătește contribuția socială la pensii

În cazul neplăţii contribuţiei de asigurări sociale pentru o perioadă de 6 luni consecutive, contractul de asigurare socială se reziliază din iniţiativa casei teritoriale de pensii.

Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială poate fi modificat, din iniţiativa asiguratului, prin încheierea unui act adiţional la contractul de asigurare socială.

Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială se modifică, din iniţiativa asiguratorului, respectiv a casei teritoriale de pensii, prin notificarea asiguratului, ori de câte ori venitul lunar asigurat este mai mic decât nivelul minim prevăzut de lege.

Stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor pentru care s-a datorat şi plătit, conform legii, contribuţia de asigurări sociale, inclusiv dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente.

De exemplu, pentru anul 2021, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială a fost de 2.300 lei, iar cuantumul contribuției de asigurări sociale aferent acestui venit a fost de 575 lei. Începând cu 01 ianuarie 2022 valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 2.550 lei.


spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Cele mai noi ștri
spot_img
spot_img

Citește și

Cele mai noi ștri
Știri din aceeași categorie

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.