NEWS

S-a aflat ce pensie primește un român care a lucrat pe salariul minim. Sumele sunt extrem de mici

S-a aflat ce pensie primește un român care a lucrat pe salariul minim. Sumele sunt extrem de mici

Veștile nu sunt cele mai bune pentru românii care ies la pensie în viitorul apropiat, în condițiile în care acum lucrează acum pe salariul minim. S-a aflat câți bani vor primi aceștia dacă salariul minim pe economie se ridică la valoarea de 3.000 de lei brut.

Un român care a cotizat la sistemul public de pensii timp de 35 de ani primește mai puțin de jumătate din sumă, după retragerea sa din activitate. Practic, angajații români contribuie cu 20% din salariu la sistemul de pensii de stat, iar perioada maximă de cotizare este, conform legii, 35 de ani. Ulterior, pensia obișnuită se ridică la sub 50% din venitul lunar câștigat în timpul muncii.

Conform economistului Adrian Codîrlașu, românii primesc pensie, în medie, doar 12 ani după ce ies din activitate, cu toate că au fost obligați să cotizeze timp de 35 de ani. Practic, acest lucru înseamnă că nu apucă să primească înapoi de la stat, sub formă de pensie, toată suma pe care au cotizat-o, în condițiile în care fiecare român este obligat să dea spre pensie un procent lunar de 21,25% din salariu.

Astfel, pentru un salariu minim pe economie de 3.000 lei brut, cât este în prezent, la sistemul public de pensii se duc 595 de lei lună de lună. După 35 de ani de muncă, dacă salariul rămâne același, un român ar primi o pensie de aproximativ 1.260 lei, scrie Antena 3.

S-a aflat ce pensie primește un român care a lucrat pe salariul minim

Un calcul mediu arată că românii care cotizează timp de 35 de ani, atât cât este stagiul de cotizare, reușesc să vireze la bugetul de stat aproximativ 50.000 euro. Totuși, după ce iese din activitate, un român reușește să încaseze sub formă de pensie de la stat doar aproximativ 30.000 euro, în medie.

Astfel, 20.000 euro sunt bani care rămân la stat, la sistemul public de pensii, aceștia fiind redistribuiți altor angajați, lucru care face ca sistemul public de pensii să fie din ce în ce mai ineficient.

Pensia pentru limită de vârstă

Legea nr.76/2022 pentru completarea art. 106 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice reglementează obligația caselor teritoriale de pensii de a comunica angajatorului, în 5 zile de la emiterea unei decizii de pensionare, o informare care va cuprinde numele şi prenumele persoanei, tipul deciziei de pensionare, precum şi data emiterii acesteia.

Pentru a putea comunica angajatorului informaţiile cu privire la emiterea deciziei de pensionare, persoana care solicită înscrierea la pensie trebuie să prezinte, pe lângă documentele prevăzute de legislaţia cadru în domeniul pensiilor, o adeverinţă eliberată de angajatorul la care îşi desfăşoară activitatea la data solicitării înscrierii la pensie, din care să rezulte datele de identificare ale angajatorului, (adresa, e-mail, fax, nr. telefon).

În cazul persoanelor care desfăşoară concomitent activitate la mai mulţi angajatori, la dosarul de pensie se vor depune adeverinţe eliberate de fiecare angajator în parte.

De ce documente ai nevoie pentru pensionare

Documentele necesare înscrierii la pensia pentru limită de vârstă, după caz:

 • cerere pentru înscrierea la pensie (anexa nr. 6 la norme);
 • carnetul de muncă (original şi copie);
 • carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie);
 • carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu  realizată;
 • actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);
 • livretul militar (original şi copie);
 • diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
 • dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
 • adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);
 • adeverinţa privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale , în original (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14 la norme);
 • procura specială, pentru mandatar (original şi copie);
 • acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare
 • alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.