NEWS

Se dau 1.400 lei gratis pentru milioane de români! Cine va primi ajutorul financiar votat astăzi

Se dau 1.400 lei gratis pentru milioane de români Cine va primi ajutorul financiar votat astăzi
sursa: playtech.ro

Se dau 1.400 lei gratis de la Guvern, asta după ce Executivul discută azi OUG-ul privind ajutorul financiar pentru facturile la energie electrică cu bani primiți de la UE. Care sunt condițiile pentru a beneficia de cardul de energie, cum i se mai spune.

Se dau 1.400 lei gratis pentru milioane de români!

Executivul condus de Nicolae Ciucă are în cursul zilei de joi o ședință de Guvern extrem de importantă. Astăzi va fi aprobat un proiect de ordonanță de urgență prin care se va acorda un sprijin de 1.400 de lei pentru ca populația vulnerabilă să își poată plăti facturile la energie, bani proveniți din fonduri europene.

Astfel, se va acorda un sprijin populației vulnerabile pentru compensarea prețurilor la energie, în valoare nominală de 1.400 lei, care poate fi utilizat până la data de 31decembrie 2023 și este acordat pe loc de consum/gospodărie vulnerabilă, în două tranșe astfel:

– 700 lei/semestru, se acordă în luna februarie 2023 pentru perioada 1 ianuarie 2023 – 30 iunie 2023;
– 700 lei/semestru, se acordă în luna septembrie 2023 pentru perioada 1 iulie 2023 – 31 decembrie 2023.

Sprijinul va compensa prețul la energie, indiferent de natura acesteia

Sprijinul va compensa prețul la energie indiferent de natura acesteia, respectiv energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire.

Sprijinul se acordă sub forma unui card de energie, tipărit și distribuit de către Poşta Română. Cardul de energie oferă dreptul beneficiarului să efectueze plăți prin serviciul de mandat poștal asigurate de Poșta Română, pentru decontarea datoriilor curente și/sau restante pe care acesta le are către furnizorii de energie.

Cine va primi ajutorul financiar votat astăzi

Sprijinul se acordă persoanelor aflate în risc de sărăcie care îndeplinesc condițiile de venit mediu pe membru de familie și de vârstă pentru a beneficia de sprijin în vederea compensării prețului la energie. Aceste categorii de persoane sunt următoarele:

a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, cu vârsta egală sau mai mare de 60 de ani și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei, precum și pensionarii cu pensie de invaliditate, indiferent de vârstă și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;

b) persoanele – copii și adulți – încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;
c) familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei, în conformitate cu Legea nr. 277/2010,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul social, în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Care sunt condițiile suplimentare

În cazul în care la un loc de consum domiciliază unul sau mai mulți beneficiari, sprijinul pentru compensarea prețului la energie se acordă o singură dată pe loc de consum, indiferent dacă acesta este sau nu titularul contractului de furnizare, condiționat ca locul de consum să coincidă cu domiciliul sau domiciliul declarat.

În situația în care la un loc de consum la care domiciliază unul sau mai mulți beneficiari, au domiciliul și alte persoane care nu se încadrează în categoriile de beneficiari prevăzuți, se iau în calcul și veniturile acestora. În cazul în care media veniturilor per locuitor/gospodărie este mai mare de 2.000 de lei, pentru punctul de consum respectiv nu se acordă card de energie.