NEWS

Se dau alocații pentru tinerii de peste 18 ani din România! Care sunt condițiile

Se dau alocații pentru tinerii de peste 18 ani din România Care sunt condițiile
sursa foto: Antena 3

Se dau alocații pentru tinerii de peste 18 ani din România! Astfel, aceștia vor putea primi în continuare suma de 255 de lei pe lună dacă sunt elevi. Totuși, există o serie de condiții pentru acest lucru. 

Se dau alocații pentru tinerii de peste 18 ani din România!

În prezent, alocaţia pentru copii este de circa 630 de lei pe luna, pentru copiii de până în doi ani, şi în jur de 255 de lei pentru copiii de peste doi ani dar care au până în 18 ani. În ceea ce priveşte copiii cu dizabilităţi, alocaţia se menţine în mod constant la 630 de lei pe lună, indiferent de vârstă, însă până la vârsta de 18 ani.

Care sunt condițiile pentru cei 255 de lei

Astfel, elevii care au împlinit vârsta de 18 ani în perioada vacanței de vară vor avea alocații suspendate, urmând să o primească retroactiv, după începerea anului şcolar, scrie Antena 3.

Cine are dreptul să ceară prelungirea alocaţiei

Legea 61/1993 arată exact condițiile pentru primirea alocației și de către tinerii care au trecut de majorat.

art.1

(1) Se instituie alocaţia de stat pentru copii ca formă de ocrotire a statului acordată tuturor copiilor, fără discriminare.

(2) Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii toţi copiii în vârstă de până la 18 ani.

(3) Alocaţia de stat pentru copii se acordă şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora.

….

art.4

(5) Pentru tinerii prevăzuţi la art. 1 alin. (3), plata alocaţiei de stat se face direct acestora, pe bază de cerere. Procedura de plată se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, se arată legea.

Unde se depune cererea și care sunt documentele necesare

Cererea se depune la unităţile de învăţământ şi este însoţită de copia actului de identitate şi de adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ, prin care se atestă faptul că urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, că acestea sunt continuate fără întrerupere şi că nu repetă anul şcolar. În situaţia în care anul şcolar se repetă din motive medicale, cererea va fi însoţită şi de copia certificatului medical sau a altui document medical care atestă această situaţie.

Pentru înregistrarea în baza de date a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului –  Serviciul Alocaţii, dosarul va conţine următoarele acte:

  • Cere Tip
  • Adeverinţă de elev
  • Copia actului de identitate
  • Extrasul de cont, în original, cu semnătura și ștampila băncii.

Cererea se va completa de către elev, pe propria răspundere, la care se vor ataşa actele menţionate mai sus. Pentru continuitate, cererile vor fi completate şi depuse în luna împlinirii vârstei de 18 ani.

Cine beneficiază de alocația lunară pentru copii

Alocația pentru copii în România se acordă lunar în baza cererii unuia dintre părinți și se achită până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Copii născuți în Republica Moldova, ai căror părinți dețin cetățenia română, pot primi şi ei alocația de stat. Pentru a putea beneficia, părinții trebuie să depună un dosar la Primăria localității pe a căror rază teritorială își au domiciliul în România.

O condiție obligatorie pentru a depune dosarul este ca părintele care solicită plata alocației să dețină buletin de identitate românesc și să fie transcris certificatul de naștere al copilului.