NEWS

INS: În România, creșterile salariale, anulate de inflație

INS În România creșterile salariale anulate de inflație
INS: În România, creșterile salariale, anulate de inflație

Creșterea actuală a prețurilor, ce pare de nestăvilit, survenită, concomitent, cu scăderea puterii de cumpărare, ar putea avea o consecință nedorită: pentru prima dată, cei cinci milioane de angajați din România ar putea avea, în 2022, majorări salariale negative.

În august 2021, nivelul salariului mediu din România a ajuns la valoarea de aproape 3.500 de lei net, cu 6,4% mai mult, comparativ cu aceeași perioadă din 2020, însă beneficiile salariale au fost anulate de rata inflației, ce a atins 6,3%, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS).

Este pentru pri­ma oară, în ultimii 10 ani, respectiv, din 2011 încoace – anul în care s-au resimţit cel mai tare efectele crizei fi­nanciare din 2008 pe piaţa muncii – în 2021, când eco­nomia țării noastre ar putea înregistra un nivel al in­flaţiei mai mare decât cel al creşterilor de salarii.

„Sunt foarte multe discuţii în com­panii în acest moment pentru stabilirea bugetului pentru anul următor. Cei din multinaţionale au dat la grup informaţia despre inflaţia din România şi despre nivelul cu care va creşte anul viitor sala­riul minim pe economie, pentru că aceas­tă creştere cu 10% a salariului mi­nim afec­tează toate benzile salariale. Însă nu cred, cu toate eforturile de buge­tare, că fir­mele vor acorda o creştere sala­ria­lă me­die de peste 6,5%, deci inflaţia va fi mai mare decât creşterile salariale de la privat“, a explicat Alina Popescu, talent in­­for­mation solution leader, SEE Europe în cadrul companiei Mercer Marsh Benefits, care realizează anual un studiu salarial.

Și anul viitor vor fi prevăzute majorări în bugetele salariale, însă o evoluție este dificil de estimat, pe fondul schimbărilor generate de pandemia COVID.

„Ce ne împiedică să facem previziuni mai apropiate de realitate este exact efec­tul pe care pandemia îl creează prin aces­te valuri. Acest val 4 e mai abrupt decât ne-am imaginat. Fiecare companie îşi va di­men­siona bugetele în funcţie de cri­teriile pe care le ia în calcul: inflaţie, evo­luţia re­zul­tatelor companiei, evoluţia pie­ţei mun­cii în domeniul în care acti­vează etc.“, a spus Sorina Donisa, CEO al fir­mei de re­cru­tare şi închiriere de forţă de muncă în re­gim temporar APT Re­sour­ces & Servi­ces, parte a grupului Prohuman.

În 2011, anul în care numărul de salariaţi a ajuns la un minim istoric al ultimilor 50 de ani – doar 4 milioane de persoane faţă de 5 milioane de persoane, cât era înainte de criza financiară din 2008 – rata inflaţiei a ajuns la 5,8%, iar creşterea salarială medie a fost de 3,8%.  Mai mult, în anul 2011, rata şomajului a atins cote de peste 8%, iar cele un milion de joburi pierdute în perioada 2009- 2011 au fost recuperate total abia în anul 2017.