NEWS

S-a schimbat legea privind intabularea unei curți fără act de proprietate. Care sunt noile condiții

S-a schimbat legea privind intabularea unei curți fără act de proprietate. Care sunt noile condiții
sursa: curierulnational.ro

S-a schimbat legea privind intabularea unei curți fără act de proprietate. Astfel, au fost aflate noile condiții, asta după ce Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Argeş a explicat procesul de intabulare pentru curţile şi anexele caselor de locuit înscrise în registrul agricol, în lipsa actelor de proprietate.

S-a schimbat legea privind intabularea unei curți fără act de proprietate. Care sunt noile condiții

Terenurile aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, curtea şi grădina din jurul acestora, se vor înscrie în cartea funciară în lipsa actelor de proprietate, potrivit noilor prevederi din Legea 377/2022, pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996.

Dreptul de proprietate al deţinătorilor construcţiilor asupra terenurilor aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, curtea şi grădina din jurul acestora este prevăzut de dispoziţiile art. 23 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Oficialii au anunțat că grădinile, curțile și anexele din jurul caselor ”sunt şi rămân în proprietatea privată a cooperatorilor sau, după caz, a moştenitorilor acestora, indiferent de ocupaţia sau domiciliul lor, terenurile aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora, determinate potrivit art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii”.

Cum se face intabularea fără act de proprietate

În lipsa actelor de proprietate, intabularea dreptului de proprietate asupra terenurilor aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, curtea şi grădina din jurul acestora se va face în favoarea actualilor deţinători ai construcţiilor, conform prevederilor art. 41 alin. (10) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Intabularea se va face în baza certificatului care atestă că imobilul este înregistrat în registrul agricol, certificat ce se eliberează de către primăria în raza căreia este localizat imobilul şi a documentaţiei cadastrale.

Modelul certificatului este prevăzut în Anexa 1.511 la Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 700/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

”Cererea de intabulare a dreptului de proprietate în cartea funciară, certificatul care atestă că imobilul este înregistrat în registrul agricol, documentaţia cadastrală şi dovada plăţii tarifului aferent serviciului solicitat, stabilit conform Anexei la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 16/2019, se depun la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară pe căruie este situat imobilului”, a mai precizat Iustin Valentin Olteanu, directorul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Argeş, potrivit agrointel.ro.