Se dau 5.000 de euro de la stat. Au început înscrierile pentru Măsura 1: În primele două ore s-au depus 25.000 cereri de microgranturi pentru SRL, PFA, II, IF agro-alimentare

spot_img

Se dau 5.000 de euro de la stat. Au început înscrierile pentru Măsura 1: În primele două ore s-au depus 25.000 cereri de microgranturi pentru SRL, PFA, II, IF agro-alimentare

Se dau 5.000 de euro de la stat. Au început înscrierile pentru Măsura 1

Vineri, 27 mai 2022, de la ora 10.00, a început sesiunea de depunere a cererilor de finanțare de la noua Măsură 1 – microgranturi de câte 5.000 euro pentru SRL, PFA, întreprinderi individuale și familiale, din sectorul agro-alimentar, în baza schemei de finanțare instituite prin OUG 61/2022.

În primele 2 ore, s-au depus peste 25.000 de cereri la Măsura 1-granturi de capital de lucru de câte 5.000 EUR care are un buget de 50 milioane EURO.

Astfel, în perioada 27 mai 2022, ora 10.00 – 31 mai 2022, ora 20.00, solicitanții pot depune formularul cererii de finanțare a ajutorului de stat prin platforma de granturi IMM Recover. Aceasta este etapa 2 – înscrierea propriu-zisă la finanțare.

Finanțările se vor acorda pe principiul primul venit-primul servit, în ordinea depunerii cererilor de finanțare. Bugetul este de 50 milioane euro și ajunge pentru primii 10.000 de solicitanți eligibili.

Ministerul Agriculturii și agenția sa de plăți, APIA, sunt instituțiile responsabile cu implementarea Măsurii 1 din schema de finanțare 4.1.2-POC, iar Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene este finanțatorul.

Fondurile alocate pentru acordarea Microgranturilor din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat pentru activități specifice din domeniul industriei agroalimentare în cadrul POC 2014-2020 aprobate prin OUG nr. 61/2022 și sunt în valoare totală de 50.000.000 euro, din care 29.845.080 euro, respectiv 25.000.000 euro FEDRREACT EU şi 4.845.080 euro cofinanţare de la bugetul de stat şi 20.154.920 euro de la bugetul de stat. Cursul valutar este cursul info/euro afferent lunii mai 2022, respectiv 4,9479 lei.

Care sunt condițiile

Microgranturile se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, beneficiarilor care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:

a) au desfăşurat activitate curentă/operaţională pe perioada a cel puţin 3 luni calendaristice înainte de data de 31 decembrie 2019;

b) au obţinut o cifră de afaceri/venituri de cel puţin echivalentul în lei a 5.000 euro la data de 31 decembrie 2019, cu excepţia beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuţi la art. 5 alin. (1) lit. a) din OUG nr 61/2022, care au fost înfiinţaţi în anul 2019, cu o cifră de afaceri mai mică de 5.000 euro pentru care plafonul minim al cifrei de afaceri se calculează prin înmulţirea numărului de luni întregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro şi a beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuţi la art. 5 alin. (1) lit. b)din OUG nr.61/2022.

c) îşi menţin activitatea pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la acordarea măsurii de sprijin sub formă de microgrant;

d) nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019, în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a unor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, modificat și completat prin Regulamentul (UE) nr. 1084/2017, ale Regulamentelor de exceptare în bloc în sectorul agricultură (ABER) și Regulamentul de exceptare în bloc în sectorul pescuitului și acvaculturii (FIBER).

e) suma totală a ajutoarelor de stat primite în cadrul temporar Covid 19 instituit de Comisia Europeană însumată cu cuantumul ajutorului de stat solicitat în cadrul prezentei măsuri se încadrează în plafoanele menționate de Cadru temporar COVID-19, respectiv de 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii, 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, respectiv 2.300.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în celelalte domenii de activitate.

f) nu există împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate și recuperate integral, conform prevederilor legale în vigoare.

g) nu sunt supuși concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolvență sau faliment.

h) nu au solicitat ajutor de stat în cadrul măsurii 2- granturi pentru capital de lucru acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară, așa cum este definită în cadrul O.U.G. nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

Alte condiții pentru beneficiari:

Aplicanții care nu au înregistrat la ANAF situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2019 până la data publicării prezentei proceduri în Monitorul Oficial vor primi decizie de respingere.

Pentru înscrierea în platforma electronică, aplicanții trebuie să fie înregistrați cu Cod Unic de Identificare/Certificat de Identificare Fiscală la ANAF.

Se dau 5.000 de euro de la stat. Au început înscrierile pentru Măsura 1: În primele două ore s-au depus 25.000 cereri de microgranturi pentru SRL, PFA, II, IF agro-alimentare


spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Cele mai noi ștri
spot_img

Citește și

Cele mai noi ștri
Știri din aceeași categorie

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.