BUSINESS

BNR a modificat regulile în România! A fost semnat un acord important la nivel european

BNR a modificat regulile în România A fost semnat un acord important la nivel european
sursa: hotnews.ro

BNR a schimbat regulile în România cu privire la supravegherea bancară. Banca Națională a României şi Banca Centrală Europeană au semnat un nou memorandum prin care statele membre UE vor face periodic schimb de informații.

BNR a schimbat regulile în România

Românii au parte de noi reguli de supraveghere bancară, după ce BNR a acceptat să își coordoneze informațiile cu celelalte state membre UE, în cadrul unui memorandum semnat cu Banca Centrală Europeană (BCE).

Banca Centrală Europeană (BCE) a încheiat un Memorandum de înțelegere multilaterală cu autoritățile naționale competente (ANC) ale celor șase state membre ale UE care nu participă la supravegherea bancară europeană, anunță BNR.

Memorandumul va asigura un cadru prin intermediul căruia Cehia, Danemarca, Polonia, România, Suedia și Ungaria vor face schimb de informații și își vor coordona activitățile de supraveghere.

A fost semnat un acord important la nivel european

Acordul urmărește să intensifice în continuare cooperarea în materie de supraveghere la nivel european, pe fundamentul relațiilor de cooperare deja solide dintre BCE și ANC ale statelor membre ale UE care nu participă la supravegherea bancară europeană, dezvoltate prin activitatea desfășurată de Autoritatea bancară europeană.

Memorandumul asigură un cadru prin intermediul căruia statele membre vor face periodic schimb de informații cu privire la teme și aspecte din sfera supravegherii care vizează instituțiile transfrontaliere supravegheate, precum și la metodologii, abordări și priorități aferente acestui domeniu.

Totodată, Memorandumul încurajează BCE și ANC sã se informeze reciproc cu privire la măsurile planificate care pot fi relevante pentru atribuțiile altei autorități, ceea ce va putea contribui la reducerea riscurilor de fragmentare pe piețele bancare europene în perioadele de criză.

BCE dorește să consolideze cooperarea cu ANC ale statelor membre care nu participă la supravegherea bancară europeană deoarece sectoarele bancare ale acestora sunt strâns interconectate. Unele bănci supravegheate de BCE au filiale în statele membre respective sau expuneri semnificative din credite față de acestea și își desfășoară o mare parte din activități în țările respective. La rândul lor, unele instituții cu sediul în statele membre care nu participă la supravegherea bancară europeană au o prezență semnificativă în jurisdicțiile aflate sub supravegherea bancară europeană.

Memorandumul este încheiat în baza dispoziției legale potrivit cãreia BCE și autoritățile competente ale Uniunii Europene încheie un memorandum de înțelegere în materie de supraveghere, astfel cum este prevăzut în Articolul 3, alineatul 6 din Regulamentul privind MUS.