EXCLUSIV

EXCLUSIV Ce trebuie să facă pensionarii pentru recalcularea pensiilor. Lămuriri de la Casa de Pensii

EXCLUSIV Ce trebuie să facă pensionarii pentru recalcularea pensiilor. Lămuriri de la Casa de Pensii
Sursă foto: colaj foto

În septembrie 2024 vin primii bani din recalcularea pensiilor, având la bază noua formulă de calcul. Casa de Pensii anunță că acest proces se face din oficiu. Totuși, dacă există venituri în plus, nedeclarate anterior la dosar, mai ales înainte de aprilie 2001, pensionarii pot aduce adeverințe de venit la Casele de Pensii arondate.

Milioane de pensionari au intrat în panică și mulți dintre ei s-au înghesuit la Casele de Pensii cu adeverințe de venit pentru anii în care au lucrat și au contribuit la sistemul de pensii. Au apărut chiar și profitori care au înșelat bătrânii cu sute de lei, promițându-le că le fac rost de adeverințe fără niciun efort. De exemplu, un așa-zis avocat care îi abordează pe internet le cere oamenilor peste 1.000 de lei doar pentru a elibera documente de vechime care se găsesc în arhive.

Mediaflux a cerut lămuriri pe acest subiect de la Casa Națională de Pensii care ne-a explicat cum se face recalcularea pensiilor și care sunt pensionarii care pot aduce adeverințe care să demonstreze venituri suplimentare (sporuri, ore suplimentare, al treisprezecelea salariu) la pensie.

Recalcularea pensiilor se face din oficiu. Cum se calculează

Potrivit prevederilor art.144 alin (1) din Legea nr.360/2023, la data intrării în vigoare a acesteia (01.09.2024), pensiile stabilite pe baza legislaţiei anterioare devin pensii în înţelesul prezentei legi şi se recalculează prin înmulţirea numărului total de puncte realizat cu valoarea punctului de referinţă prevăzută la art.84, cu excepţia pensiilor stabilite în fostul sistem de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor anterior datei de 1 aprilie 2001, care se recalculează conform art. 154.

” În cazul în care, în urma procesului de recalculare prevăzut la alin. (1), rezultă un cuantum al pensiei mai mic decât cel aflat în plată sau cuvenit, se plăteşte pensia în cuantumul stabilit şi aflat în plată anterior recalculării, până la data la care se va obţine un cuantum al pensiei mai mare decât acesta ca urmare a majorării valorii punctului de referinţă” ține să menționeze Casa de Pensii.

Conform prevederilor art 125 din HG nr.181/2024 – Normele de aplicare ale Legii nr.360/2023, pensiile stabilite în baza legislaţiei anterioare intrării în vigoare a legii, devenite pensii conform art. 144 din lege, se recalculează din oficiu, potrivit dispoziţiilor art. 155 din lege.

„(1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, pensiile prevăzute la art.144 alin. (1) se recalculează din oficiu, prin valorificarea din adeverinţele care îndeplinesc condiţiile de valabilitate şi legalitate, prevăzute la art. 4 alin. (1) şi art. 5 alin. (1) din Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 487/2021 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare a pensiilor din sistemul public stabilite până la data de 1 septembrie 2023, a sporurilor/veniturilor nepermanente sau a veniturilor lunare, brute sau nete, după caz, realizate anterior datei de 1 aprilie 2001, plătite din fondul de salarii, asupra cărora s-a datorat, potrivit legii, contribuţia de asigurări sociale de stat, nevalorificate la calculul drepturilor de pensie cuvenite sau aflate în plată.

(2) Drepturile recalculate potrivit alin.(1) se acordă începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.”

(2) În situaţia în care, ca urmare a recalculării drepturilor de pensie, conform  alin. (1), prin valorificarea venitului total lunar realizat, prevăzut la art. 139 alin. (1) din lege, rezultă un cuantum al pensiei mai mic decât cel aflat în plată, se acordă numărul de puncte rezultate în urma recalculării şi cuantumul în condiţiile art. 144 alin. (6) din lege.

Recalcularea la cerere

Recalcularea la cerere se poate face  numai după ce legea va intra în vigoare, adică după 01.09.2024. În Normele de aplicare ale Legii nr.360/2023, la art.121 se prevede că pensia poate fi recalculată, la cerere, prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare, precum şi valorificarea altor documente de natură să conducă la modificarea drepturilor de pensie, nevalorificate la stabilirea acesteia.

În situaţia în care, ca urmare a recalculării drepturilor de pensie, rezultă un cuantum al pensiei mai mic decât cel aflat în plată, se acordă numărul de puncte rezultate în urma recalculării şi cuantumul în condiţiile art. 144 alin. (6) din lege.

Drepturile recalculate se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea.

De asemenea, sumele care se valorifică la determinarea punctajelor lunare, în situaţia dovedirii acestora prin adeverinţă întocmită conform Anexei nr. 6 la Legea nr. 360/2023, sunt următoarele:

  • formele de retribuire în acord sau cu bucata, în regie ori după timp, pe bază de tarife sau cote procentuale;
  • premiile anuale şi premiile acordate în cursul anului pentru realizări  deosebite;
  • recompensele cu caracter limitat, acordate personalului din unele sectoare de activitate;
  • al treisprezecelea salariu;
  • formele de retribuire pentru „orele suplimentare” realizate peste programul normal de lucru;
  • sporul acordat pentru personalul didactic care îndrumă practica psihopedagogică şi care asigură perfecţionarea de specialitate a învăţătorilor şi educatorilor;
  • indemnizaţiile de muncă nenormată;
  • alte sporuri care nu au avut caracter permanent pentru care s-a datorat contribuţia de asigurări sociale.

Adeverințe pentru venituri care nu sunt la dosare

Dacă pensionarii sunt convinși că la dosarul lor nu există anumite documente, pot depune adeverință doveditoare de la angajator. Este vorba despre venituri pe care Casa de Pensii nu le cunoaște, înainte de 2001.

adeverință

În ceea ce privește Ordinul MMPS nr.487/2021 privind efectuarea operațiunilor de evaluare a pensiilor din sistemul public, acest act normativ  a intrat în vigoare la data de 18.06.2021, fiind publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.609.

Prin urmare, adeverințele emise, începând cu data de 18.06.2021, în vederea utilizării acestora pentru crearea bazei de date prevăzute la art.3 lit. b) din Ordinul MMPS nr.487/2021, trebuie să respecte modelul de adeverință prevăzut în anexa care face parte din ordinul menționat.

Subliniem faptul că și în cazul adeverințelor doveditoare emise anterior datei de 18.06.2021, veniturile lunare realizate brute sau nete, după caz, ce fac obiectul Ordinului MMPS nr.487/2021 se utilizează doar dacă se menționează faptul că asupra acestora s-a datorat, potrivit legii, contribuția de asigurări sociale de stat.

Potrivit prevederilor art. 5 alin.(1) din Ordinul nr. 487/2021:

„Adeverinţele care cuprind venitul lunar realizat, brut sau net, după caz, existente în dosarele de pensie, precum şi cele emise până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, dar nedepuse la casele teritoriale competente se utilizează pentru crearea bazei de date prevăzute la art.3 lit. b) dacă îndeplinesc condiţiile de valabilitate şi legalitate, chiar dacă nu sunt conforme cu modelul de adeverinţă prevăzut în anexă.”

Prin urmare, recalcularea pensiei prin valorificarea veniturilor lunare (orele suplimentare, al treisprezecelea salariu, premii, acord global etc.), după caz, se poate face în baza unei adeverințe care îndeplinește condiţiile de valabilitate şi legalitate, prevăzute la art.4 şi art.5 alin. (1) din Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 487/2021, pentru adeverințele emise anterior datei de 01 septembrie 2024, respectiv în baza unei adeverințe întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.6 din Legea nr.360/2023, pentru adeverințele emise ulterior datei de 01 septembrie 2024.

Elena Șerban nu s-ar vedea făcând altceva decât presă. După ce a studiat Mass Media și Publicitate la SNSPA, a mers direct către televiziune în 2003. A fost, pe rând, reporter, redactor, productor ... vezi toate articolele